IceWM trong Ubuntu (Phần II)

Tiếp theo bài IceWM trong Ubuntu (Phần I)
Đọc tiếp »

IceWM trong Ubuntu (Phần I)

I. IceWM là gì ?

IceWM là một trình quản lí cửa sổ gọn nhẹ. Mặc định thì Ubuntu sử dụng GNOME. Tuy GNOME là 1 trong những môi trường desktop mạnh nhất và thân thiện nhất trong thế giởi linux nhưng nó lại là một trong những môi trường desktop nặng nề và “ì ạch” nhất. Trong khi đó, không như GNOME, IceWM chỉ đơn thuần là 1 trình quản lí cửa sổ đơn giản chứ không bao gộp nhiều thứ như GNOME, vì thế nó rất nhẹ nhàng.
Đọc tiếp »