No mắt……

Vista, Mac chỉ đáng ngửi khói thôi……

Sức mạnh của mã nguồn mở !!!

Sưu tầm

Cài thêm rất nhiều hiệu ứng cho compiz!

By Hieuykhoa

*các điều cần chú ý:

1. bài viết này dich cho bản 8.10 bản khác làm được hem thì hem bít, không chịu trách nhiệm nếu hỏng!
2.Compiz của bạn phải đang chạy ổn định ( tất nhiên ròi)
3.đừng chạy với quyền root ( ở chế độ đồ hoạ)

Ngắm mấy cái cảnh chụp desktop cho nó thêm hăng máu cài nào

snow

star

starfire
Đọc tiếp »