Quản lí bộ khởi động GRUB bằng QGRUBEditor

1.Giới thiệu
QGRUBEditor là 1 phần mềm hữu ích cho mục đích quản lí GRUB. Với QGRUBEditor, bạn sẽ không cần phải điều chỉnh GRUB qua những diện dòng lệnh lằng nhằng nữa.

2.Cài đặt
Đầu tiên, bạn vào trang này và click vào dòng Ubuntu download để tải về QGRUBEditor
Đọc tiếp »
Posted in GRUB. 1 Comment »