Tạo bộ cài OpenSUSE trên USB

Nguồn : http://en.opensuse.org/Live_USB_stick

** Kể từ bản OpenSUSE 11.2 Milestone 7, file iso của LiveCD cũng có thể dùng để tạo LiveUSB.

Đầu tiên, dĩ nhiên là bạn fải có trong máy file iso của OpenSUSE, có thể down tại đây

Đọc tiếp »

Posted in Ubuntu. 1 Comment »