Thay đổi trình quản lí file mặc định trong Ubuntu

Mặc định trình quản lí file trong Ubuntu là Nautilus. Nếu như bạn ko thích sự “áp đặt” này thì hãy thay thế Nautilus bằng những trình quản lí file mà bạn thích như Thunar, Konqueror hay Krusader….
Nguồn : http://www.psychocats.net/ubuntu/nonautilusplease
Đọc tiếp »