Dùng UUID trong Ubuntu…..

UUID là viết tắt của Universally Unique Identifier. Nó là một chuẩn định danh thường được dùng trong các kiển trúc phần mềm và được chuẩn hóa bởi Open Software Foundation (OSF) như là một phần của Distributed Computing Environment (DCE). Công việc của UUID là giúp Linux kernel tự động tìm và ánh xạ các volume đến các thiết bị lưu trữ một cách chính xác. Thông tin được phân loại bằng UUID nhờ đó có thể dễ dàng cho việc tạo 1 cơ sở dữ liệu về lâu dài và tránh được tình trạng xung đột tên giữa các volume.

Hệ thống file Linux ext2 và ext3 đều sử dụng UUID để dò tìm phân vùng.

Sau đây là 1 ví dụ đơn giản :

Tìm UUID của /dev/sdb2 :

Để dò loại hệ thống file và UUID cho 1 thiết bị bất kì (ở đây là /dev/sdb2), ta dùng lệnh vol_id với quyền root :

sudo vol_id --uuid /dev/sdb2

Kết quả trả về sẽ đại loại như thế này :

41c22818-fbad-4da6-8196-c816df0b7aa8

Liệt kê tất cả UUID trong hệ thống :

Để liệt kê UUID của tất cả các phân vùng trong hệ thống, ta dùng lệnh blkid với quyền root :

sudo blkid

Kết quả trả về sẽ đại loại như thế này :
/dev/sda1: TYPE="ntfs" UUID="A0F0582EF0580CC2"
/dev/sda2: UUID="8c2da865-13f4-47a2-9c92-2f31738469e8" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sda3: TYPE="swap" UUID="5641913f-9bcc-4d8a-8bcb-ddfc3159e70f"
/dev/sda5: UUID="FAB008D6B0089AF1" TYPE="ntfs"
/dev/sdb1: UUID="32c61b65-f2f8-4041-a5d5-3d5ef4182723" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
/dev/sdb2: UUID="41c22818-fbad-4da6-8196-c816df0b7aa8" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"

Dùng UUID để update /etc/fstab :

Cú pháp mẫu :
UUID={YOUR-UID} {/path/to/mount/point} {file-system-type} defaults,errors=remount-ro 0 1

Mở /etc/fstab bằng một trình xử lí văn bản (vi,gedit…..)

sudo vi /etc/fstab

Thêm dòng này cho /dev/sdb2 ở trên :

UUID=41c22818-fbad-4da6-8196-c816df0b7aa8 /disk2p2 ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1

Lưu và đóng file lại. Dùng lệnh này để áp dụng tất cả các thiết lập trong fstab :

sudo mount -a

Tham khảo : http://www.cyberciti.biz/faq/linux-finding-using-uuids-to-update-fstab/

Posted in Ubuntu. 1 Comment »

Một phản hồi to “Dùng UUID trong Ubuntu…..”

  1. Ext4 + Ubuntu 8.10 « .: Ninjatux :. Says:

    […] Dùng UUID trong Ubuntu….. […]


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: