Bootchart – What’s under the Ubuntu boot splash ?

Bạn có muốn biết những gì đang xảy ra trong quá trình khởi động của Ubuntu ? Thế nhưng, tất cả những gì nó trưng lên cho bạn xem chỉ 1 màn hình vô nghĩa

Những lúc thế này, có thể bạn sẽ cần đến bootchart. Vậy bootchart là gì ?

Bootchart là 1 công cụ thu thập dữ liệu chi tiết về quá trình khởi động của PC, nó sẽ thể hiện quá trình này qua 1 biểu đồ giúp bạn có thể tường mọi ngóc ngách về những thứ ẩn dưới cái boot splash bóng lộn của Ubuntu.

Tham khảo trang chủ của nó để biết thêm thông tin.

Cài đặt nó trong Ubuntu và Debian :

sudo aptitude install bootchart

Từ lúc này mỗi lần bạn khởi động máy bootchart đều tạo ra 1 bản ghi (log) chi tiết nằm tại /var/log/bootchart giống na ná thế này

Bootchart

Bootchart

Ninjatux

Advertisements

Installing Ubuntu 9.04’s New Notifications in Ubuntu 8.10

Tham khảo từ Softpedia

Ubuntu 9.04 sẽ đi kèm một hệ thống thông báo (notification system) mới được đặt tên là Notify-OSD với nhiều cải tiến hấp dẫn (tham khảo trang web của Mark ShuttleworthUbuntu Wiki). Muốn thưởng thức nó ngay trong Ubuntu 8.10 ? Hãy đọc tiếp bên dưới.

Nghía qua cái screenshot nào :

Screenshot

Thêm cái video nữa


Đọc tiếp »

Posted in Ubuntu. 3 Comments »