Kế hoạch phát hành Ubuntu 9.10

Karmic Koala

From Softpedia

Theo thông báo của Mark Shuttleworth vào ngày 20/02 vừa qua, Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) sẽ được phát hành vào 29/10/2009. Dưới đây là tiến trình phát hành chính thức được dự kiến của nó :

14/05/2009 – Alpha 1 release
11/06/2009 – Alpha 2 release
23/07/2009 – Alpha 3 release
13/08/2009 – Alpha 4 release
03/09/2009 – Alpha 5 release
17/09/2009 – Alpha 6 release
01/10/2009 – Beta release
22/10/2009 – Release Candidate
29/10/2009 – Final release

Chi tiết những cải tiến xem tại đây

Advertisements