Cài đặt KDE 4.2 trên Ubuntu 8.10

Ngày 27/1/2009, KDE.org đã phát hành bản KDE 4.2. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cài nó vào Ubuntu 8.10.

Update : KDE 4.2.1 đã ra mắt ngày 04/03/2009.

1.Bạn vào System->Administration->Software Sources, ở tab Third-party software nhấn Add rồi gõ dòng này vào

deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-experimental/ubuntu intrepid main

2.Sau đó update lại kho phần mềm

3. Cài KDE như bình thường.

KDE 4.2 sẽ được cài đặt vào máy.

Ngoài cách sử dụng software sources, các bạn cũng có thể quản lí các kho phần mềm bằng sources.list

Bạn phải dùng Gedit với quyền root thì mới có thể edit file này

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Và add dòng này vào cuối file

deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu intrepid main

Save và thoát Gedit

Sau đó bạn làm lại các bước 2 và 3 ở trên.

Chúc vui

panel-300x94

Chúc vui

Advertisements
Posted in Ubuntu. 4 Comments »