Vietnam 1-1 Thailand

Việt Nam vô địch

Advertisements