Show Desktop….

Lâu lâu ngó lại diện mạo cái xó thân yêu của mình một tí. Máy cùi nên no compiz + no theme.

screenshot

screenshot1

screenshot-1

screenshot-2

Posted in Ubuntu. 2 Comments »