Automount trong Ubuntu 8.10

Mặc định, các bản  Ubuntu gần đây không tự động mount các phân vùng NTFS và FAT32, đây là một điều khá bất tiện.
Bài này hướng dẫn cách khắc phục điều khó chịu này.
Đầu tiên các bạn gõ lệnh này trong cửa sổ dòng lệnh (terminal)
sudo fdisk -l
Lệnh này sẽ liệt kê các phân vùng hiện có trong máy
screenshot-vietviet-laptop
Đọc tiếp »

Posted in fstab. 6 Comments »