Firefox 3.1 beta 2 đến rồi

img-1228815665-1Firefox 3.1 beta 2 đã ra mắt. Chưa hết 3.0 đã lên 3.1 roài, bọn Mozilla này rảnh thật.

Link down : Ngôn ngữ tiếng Anh

http://www.mozilla.com/products/download.html?product=firefox-3.1b2&os=linux&lang=en-US

Các ngôn ngữ khác : http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-beta.html
Các bạn download về được file nén tar.gz, giải nén ra, trong đó có 1 launcher, chỉ cần click và chạy.

Đọc tiếp »