Vô hiệu hoá việc hỏi Password của Ubuntu

Mỗi khi bạn làm 1 công việc cấp hệ thống hoặc sử dụng sudo trước lệnh thì Ubuntu luôn hỏi password. Việc này có mặt tốt là giúp virus không thể tự động chạy nhưng cũng làm không ít người cảm thấy khó chịu (mình cũng vậy). Vì thế, nếu không quan tâm lắm đến vấn để bảo mật thì có thể làm theo thủ thuật sau để vô hiệu hóa việc hỏi Password của Ubuntu.

LƯU Ý : VIỆC LÀM NÀY CÓ THỂ KHIỂN HỆ THỐNG DỄ BỊ VIRUS TẤN CÔNG

Chúng ta sẽ phải edit tập tin /etc/sudoers. Chúng ta edit tập tin này bằng lệnh visudo dưới quyền root (đừng dùng gedit nhé!!!)

Tất cả các lệnh dưới đây đều thực hiện trong cửa sổ dòng lệnh (Terminal)
Đọc tiếp »

Posted in Ubuntu. 5 Comments »