Appnr – Synaptic trong trình duyệt

From Howtoforge

Appnr có thể gọi là 1 kho phần mềm trên mạng cho Ubuntu, với rất nhiều phần mềm hay và bổ ích, gồm kho phần mềm chính thức của Ubuntu và các tổ chức thứ 3 như Medibuntu, Google và kho phần mềm Canonical Partner. Bạn có thể dùng nó để duyệt và cài đặt phần mềm ngay trong trình duyệt. Nó giống như một trình Synaptic tích hợp trong trình duyệt.

Đọc tiếp »

Posted in Ubuntu. 3 Comments »

Happy Birthday to me

Tèn…tèn…ten…tèn…tén…ten

Tự chúc mình năm mới học hành tấn tới, niềm vui phới phới, cái gì cũng…mới.

Ăn sinh nhật trong mưa….

Posted in Ubuntu. 2 Comments »