Cài đặt và thiết lập Avant Window Navigator

LƯU Ý : HƯỚNG DẪN NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN UBUNTU 8.10, KHÔNG ĐẢM BẢO HOÀN TOÀN ĐÚNG TRÊN CÁC PHIÊN BẢN KHÁC.

awn5

Trích dịch từ Tombuntu

Cài đặt AWN

Đọc tiếp »