Desktop hoàn hảo – Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex – Chú dê dũng cảm)

Nguồn : http://howtoforge.com/the-perfect-desktop-ubuntu-8.10
Dịch bởi : Viet94
Bản dịch có thể không diễn tả đúng hoàn toàn nội dung bài viết gốc.

Tác giả : Falko Timme <ft [at] falkotimme [dot] com>

Cẩm nang này hướng dẫn cách thiết lập một hệ thống sử dụng Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) để có thể thay thế hoàn toàn Microsoft Windows, cài đặt đầy đủ phần mềm mà bạn cần để làm những việc mà bạn thường làm trên 1 hệ thống Windows. Lợi ích thật rõ ràng : bạn sẽ có 1 hệ thống bảo mật, chạy được trên những phần cứng lâu năm, và điều tuyệt nhất : tất cả phần mềm đều miễn phí.
Đầu tiên, tôi muốn nói 1 điều rằng đây không phải là cách duy nhất để thiết lập được 1 hệ thống như đã nêu ở trên. Có rất nhiều cách để thiết lập 1 hệ thống tương đương. Tôi không thể có bất kì đảm bảo nào rằng những hướng dẫn dưới đây sẽ hoạt động tốt với bạn.
Đọc tiếp »